تنظیم شیب و زوایه سایبان برقی اتوماتیک

تنظیم زاویه سایبان برقی اتوماتیک فروشگاه و پارکینگ

طریقه تنظیم زاویه و شیب سایبان برقی اتوماتیک فروشگاه و مغازه ها

تنظیم شیب سایبان برقی اتوماتیک یکی از امکانات دیگر این کار می باشد.

سایبان های برقی همیشه در معرض باران و برف میباشند.

در نتیجه داشتن زاویه صفر درجه نسبت به زمین باعث می شود که حجم زیادی از باران و برف روی پارچه سایبان انباشته شود.

در کنار پایه بازوی سایبان برقی پیچی قرار دارد که جهت تنظیم شیب آن می باشد.

نحوه تنظیم شیب سایبان برقی

سایبان را پس از نصب با ریموت باز نمایید.

پیچ های نگهدارنده پایه بازو ها را شل نمایید. سپس پیچ نگهدارنده شیب سایبان رو شل نموده و با دست شیب را بصورت دلخواه کم و زیاد کنید.

پس از تایید شیب مناسب همه پیچ ها را سفت کنید.

تنظیم شیب سایبان برقی اتوماتیک افراصنعت

تنظیم شیب سایبان برقی اتوماتیک فروشگاه و مغازه

پاسخ دهید

پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است *

20 − 16 =